سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
معجم فقهی آیت الله گلپایگانی  
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
موسسه دائره المعارف فقه اسلامى 
محقق 
1376/01/01 
1384/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز فرهنگی سراج 
معاون مدیر مسئول فصلنامه سراج 
1382/01/01 
1386/01/01 
اجرایی 
همکاری 
موسسه فرهنگی بشارت (افغانستان) 
مسئول موسسه 
1384/01/01 
1386/01/01 
اجرایی 
همکاری 
انجمن کلام مدرسه حجتیه 
معاون مسئول انجمن 
1385/01/01 
1386/01/01 
اجرایی